PREZENTACE VOD VELKÝ BOR - NOVÝ KRAVÍN | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

PREZENTACE VOD VELKÝ BOR - NOVÝ KRAVÍN

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Prezentace VOD Velký Bor - nový kravín

  Prezentace Výrobně-obchodního družstva VELKÝ BOR                        

                                                                           

                                                                          

   Výrobně-obchodní družstvo Velký Bor hospodaří v působnosti čtyř obecních

úřadů (Chanovice, Velký Bor, Maňovice a Horažďovice), na území 11ti  vesnic

(Velký  Bor,   Horažďovická  Lhota,   Třebomyslice,  Jetenovice,  Maňovice,

Černice,   Defurovy  Lažany,   Újezd  u   Chanovic,  Chanovice,  Dobrotice,

Holkovice) a obdělává přibližně 2150 ha zemědělské půdy. Hlavní činností je

zemědělská   výroba.  Rostlinná  výroba  pěstuje  obiloviny,  řepku,  krmné

plodiny,  udržuje louky  a  na  malé  ploše  pěstuje  průmyslové  brambory.

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu a prasat. Základní stádo krav  v

počtu  500ks bylo  ustájeno v  tradičních stájích  z 60.tých  let  na  pěti

farmách. Dožívající stáje byly nevyhovující pro ustájení zvířat, proto  VOD

Velký Bor realizovalo za podpory a s částečnou dotací Operačního programu a

Evropské unie  novou farmu  pro chov dojnic ve Velkém Boru s kapacitou  560

ks. Farma byla uvedena do plného provozu v říjnu 2006. Řeší pohodu  zvířat,

odpovídající  pracovní podmínky,  vysokou užitkovost a produktivitu  práce.

Celá  stavba dobře  zapadá do  životního prostředí  a  nepřináší  nadměrnou

ekologickou zátěž pro okolí. Při realizaci projektu byly využity nejnovější

poznatky Výzkumného  ústavu živočišné  výroby  v  Uhřiněvsi.  Ustájení  je

vzdušné, zvířata mají volný pohyb ke krmivu, k vodě a k dojírně.  Zdravotní

stav  a   reprodukční  cyklus   je  kontrolován   elektronicky.  Výstupy  z

informačního  systému využívají  zootechnici k dalšímu rozhodování.  Stavba

splňuje očekávání investora a je hodnocena jako zdařilá.                  

                                                                           

                                                                          

                              Za vedení  VOD Velký Bor                    

                                                                           

                                  Václav Šmat, předseda družstva          

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ