1. ZASEDÁNÍ 29.11.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

1. ZASEDÁNÍ 29.11.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

1. zasedání 29.11.2006

U S N E S E N Í

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu  29.11.2006 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Ověřovatele zápisu a program zasedání

1.2.                       Rozpočtové změny č.2 za rok 2006

1.3.                       Rozpočet na rok 2007

1.4.                       Dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold-P, platný od 1.1.2007

 

 

  1. Zastupitelstvo obce zřizuje:

2.1.                       Inventarizační komise ve složení:

hasiči Velký Bor – František Novák, Pavel Raška, Robert Palečko

hasiči Jetenovice – Luboš Makrlík, Bohuslav Makovec ml., Jarosl. Kovářová

hasiči Slivonice – Dušan Krejčí, Jaroslav Krejčí, Martin Lexa

hlavní invent.komise – ing.Miloslav Kolář, Václav Zábranský, Jana Fiřtová

 

 

  1. Zastupitelstvo obce stanoví:

3.1.                       Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb., dle platné přílohy č.1 uveřejněné ve sbírce zákonů č.50/2006

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.                       Změnu ve složení zastupitelstva

4.2.                       Zavedení bezdrátového rozhlasu do všech obcí v roce 2007

4.3.                       Prodloužení ranní školní autobusové linky do Jetenovic od 10.12.2006

4.4.                       Dokončení parkoviště ve Velkém Boru a jeho úhradu v roce 2007

4.5.                       Pořádání dvou vánočních koncertů ve společenské místnosti „U Trčků“ ve Velkém Boru

 

 

  1. Zastupitelstvo obce ukládá:

5.1.                       Navrhnout zaměření letní výstavy ve Velkém Boru, případně dalších výstav

-         všichni zastupitelé do příštího zasedání

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------                             ----------------------------------------

   Václav  D r h a – starosta obce                                            Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ