USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DNE 1.11.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DNE 1.11.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ustavující zasedání dne 1.11.2006

U S N E S E N Í

z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor

konaného ve středu 1.listopadu 2006 od 18.00 hodin

v přísálí Kulturního domu ve Velkém Boru

 

 

1.     Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.  Ověřovatele zápisu a program zasedání

1.2.  Výsledky a platnost voleb 

 

 

2.     Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.  Volbu starosty a místostarosty provádět veřejným hlasováním

2.2.  Výkon funkce starosty zajišťovat formou dlouhodobého uvolnění

2.3.  Výkon funkce místostarosty zajišťovat formou neuvolněného funkcionáře

2.4.  O převzetí jednacího řádu obecního zastupitelstva schváleného 29.11.2000 pro následující volební období

 

 

3.     Zastupitelstvo obce zřizuje:

3.1.  Mandátovou, volební a návrhovou komisi ve složení – ing.Miloslav Kolář, Pavel  Pihera, Martin Lexa

3.2.  Kontrolní výbor ve složení:  předseda – Václav Zábranský

členové – Pavel Pihera, Radmila Pešková

3.3.  Finanční výbor ve složení:   předseda – ing. Miloslav Kolář

členové – Robert Palečko, Šárka Štěrbová

3.4.  Komisi výstavby ve složení: předseda – Miroslav Moureček

členové – Václav Makovec, Jiří Kolář, Václav Drha

 

 

4.     Zastupitelstvo obce zvolilo:

4.1. Starostu obce             : p. Václava Drhu

4.2. Místostarostu obce     : p. Jiřího Koláře

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                           ----------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                         Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ