24. ZASEDÁNÍ 26.7.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

24. ZASEDÁNÍ  26.7.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

24. zasedání 26.7.2006

U S N E S E N Í

 

z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 26. července 2006 od 19.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      Zapisovatele, ověřovatele zápisu a program zasedání

2.      Rozpočtové změny č.1

3.      Zveřejnění záměru o pronájmu  pozemku p.č. 651/2 v k.ú. Jetenovice

         a prodeji  pozemku p.č. 1136/4 v k.ú. Velký Bor

 

Zastupitelstvo obce vyslovuje:

4.      Zánik mandátu Vladimíru Kučerovi a doplnění uprázdněného mandátu

         náhradníkem Margaretou Popelíkovou

 

Zastupitelstvo obce stanoví:

5.      Počet členů zastupitelstva pro volební období 2006 – 2010 = 9 členů

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

6.      Prodat pozemky pod bažantnicí ČMMJ Klatovy za cenu 35,-Kč/m2 za

         pozemek stavební a 20,-Kč/m2 za pozemky ostatní s tím, že veškeré

         náklady s převodem spojené hradí kupující

7.      Pronajmout restauraci ve Velkém Boru Tomáši Brandovi, Sušice 205

8.      Podepsat smlouvu o vedení přívodního elektro-napájecího kabelu pro

         provoz základnové stanice sítě T-Mobile

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

9.      Zprávu o hospodaření obce za I. pololetí roku 2006

10.    Zprávu finančního výboru

11.    Informace o komunitním plánování

12.    Informace a termíny spojené s komunálními volbami

13.    Informaci o chystané rekonstrukci NN v obcích Jetenovice a Velký Bor

         a s ní spojené zamýšlené rekonstrukci veřejného osvětlení

14.    Pořádání další výstavy v prostorách obce od 15.září

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                             --------------------------------------

Jiří  K o l á ř    místostarosta                          Václav  D r h a – starosta obce

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ