23. ZASEDÁNÍ 31.5.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

23. ZASEDÁNÍ 31.5.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

23. zasedání 31.5.2006

 

U S N E S E N Í

z 23.veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 31. května 2006 od 19:00 h v budově obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

      1.  Program zasedání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

      2.  Závěrečný účet obce Velký Bor za rok 2005, souhlasí s výsledkem 

 hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.     Výstavbu parkoviště u bývalé školy provede firma ZETES-KT Klatovy

Stavební úpravy komunikace v „Podkostelí“ provede firma SILBA, a. s.

2.     Záměr zveřejnit pronájem obecní restaurace ve Velkém Boru

3.     Návrh podmínek na prodej pozemků pod bažantnicí ČMMJ a zveřejnění tohoto záměru

4.     Vstup sdružení Prácheňsko do MAS Pošumaví, jako člen tohoto sdružení, a souhlasí se zněním stanov MAS Pošumaví

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

5.     Výsledky žádostí o dotace od KÚPK Plzeň

6.     Výsledky kontrol KÚPK Plzeň a ČIŽP Plzeň

7.     Závěrečný účet DSO Radina, výsledek kontroly hospodaření a k jejich závěrům nemá připomínky

 

Zastupitelstvo obce zřizuje:

8.      Komisi pro výběr nového nájemce obecní restaurace ve složení:

Václav Drha, Jiří Kolář, Ing. Miloslav Kolář, František Němec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                      --------------------------------

Jiří K o l á ř – místostarosta                                    Václav D r h a  - starosta                               

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ