22. ZASEDÁNÍ 29.3.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

22. ZASEDÁNÍ 29.3.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

22. zasedání 29.3.2006

U S N E S E N Í

z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 29. března 2006 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.   Informace o volbách do PS Parlamentu ČR

         3.   Informace o přípravě výstavy „Šumava v obrazech a fotografiích“

               a dalších akcích, které se budou  ve výstavní síni „U Trčků“ konat

         4.   Informace o připravovaných investičních a neinvestičních akcí pro rok

                2006

         5.  Informaci o přidělení dvou bytů dle pořadníku uchazečů

         6.  Informaci o konání sběru nebezpečného odpadu – sobota 6.5.2006

                   Velký Bor    9.00 – 10.00 h

                   Jetenovice 10.00 – 11.00 h

                   Slivonice   11.10 – 12.30 h

7.  Informaci o jmenování osob, které provedou sčítání drůbeže v případě

          místního výskytu ptačí chřipky:Velký Bor – František Novák, Jiří Kolář

                                                        Jetenovice – Jaroslav Zoubek

                                                        Slivonice – Jiří Krejčí                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                               --------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                              Václav  D r h a – starosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ