21. ZASEDÁNÍ DNE 25.1.2006 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

21. ZASEDÁNÍ DNE 25.1.2006

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

21. zasedání dne 25.1.2006

U S N E S E N Í

z  21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 25.ledna 2006 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2005

         2. Podání žádosti o dotaci v rámci PSVO na opravu komunikace ve Vel.

    Boru v „Podkostelí“

3. Vydání souhlasného stanoviska ing.Stanislavu Augustinovi, bytem

    Sedlice 334, se stavbou dřevěné roubenky na pozemku p.č. 1604/7 v k.ú.

   Velký Bor

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.     Rozbor hospodaření obce za rok 2005

2.     Pořádání výstav a kulturních akcí ve společenské místnosti OÚ

3.     Informace ohledně školských zařízení zřízených obcí Chanovice

4.     Výsledky „Tříkrálové sbírky“, konané 7.1.2006

5.     Zprávu OOP Horažďovice o bezpečnostní situaci na horažďovicku ve II.pol. roku 2005

6.     Zprávy finančního a kontrolního výboru

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

7.     Ve stanoveném termínu podat na KÚPK žádost o dotaci z „Programu stabilizace venkovských oblastí“               zodpovídá: starosta

termín: do 28.2.2006

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------                          ------------------------------------------

   Jiří  K o l á ř – místostarosta                                         Václav  D r h a – starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ