USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZO 25.9.2019 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZO 25.9.2019

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze 7. zasedání ZO 25.9.2019

 

U S N E S E N Í

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25.9.2019 v 18.00 h v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.      Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.      Program zasedání

1.3.      Rozpočtové opatření č. 5/2019

1.4.      Zveřejnění záměru na pronájem prodejny v Jetenovicích

1.5.      Příjem dotace na provoz prodejny v Jetenovicích ve výši 30.000,- Kč v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019“

1.6.      Veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem prodejny v Jetenovicích a pověřuje starostu jejím podpisem

 

2.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.      Získání 85% dotace v rámci DSO Horažďovicko na pořízení velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný a komunální odpad (BRKO)

2.2.      Informace ohledně hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

 

 Zápis byl vyhotoven dne:     30.9.2019

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Karel Kolář                dne: ……………                   …………………………

 

Josef Korbel               dne: ……………                   …………………………

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………                   …………………………

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ