ROZPOČET 2006 - VÝDAJE | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET 2006 - VÝDAJE

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2006 - výdaje

R O Z P O Č E T    na rok  2006

-------------------------------------------------

V Ý D A J E

 

 

LH – sazenice, práce                                                      35.000,-

D – oprava komunikací „Podkostelí“, Slivonice             700.000,-

       parkoviště u čp.49 Velký Bor                                  300.000,-

       dopr.obslužnost, zimní údržba, doplatek z r.2005    270.000,-    

VH – el.energie, opravy poplatky                                   260.000,-

ZŠ – majetkové vypořádání školy /Svéradice/                 100.000,-

                                                   /Chanovice/                  80.000,-    

      -  příspěvky na žáky                                                150.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                         15.000,-

Kr – kronika                                                                    10.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy, výměna oken MOTOR.    125.000,-

SP – vydávání místních novin                                           3.000,-

TJ – příspěvky Velký Bor, Jetenovice                              20.000,-

BH – plyn, el.energie                                                     290.000,-

VO – el.energie, opravy                                                   70.000,-

MH – práce v obcích                                                    102.000,-

         oprava střechy OD Slivonice                                  60.000,-

         projekt přístavby OD Jetenovice (sál + 2 byty)        90.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                      400.000,-

BaVP – příspěvek na projednávání přestupků – HD         10.000,-

PO – opravy, školení, příspěvky VB, Jet., Sliv.                50.000,-    

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení        555.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, dárk.bal.  456.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov           82.200,-

F – splátky FÚ                                                              360.000,-

Ost – členské příspěvky                                                  10.000,-

CELKEM                                                                    4.603.200,-

Splátky úvěru                                                              -  196.800,-

 

VÝDAJE  CELKEM                             4.800.000,- 

 

 

Vyvěšeno:   15.11.2005                                        sejmuto: 30.11.2005

 

 

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne : 30.11.2005

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ