20. ZASEDÁNÍ DNE 30.11.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

20. ZASEDÁNÍ DNE 30.11.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

20. zasedání dne 30.11.2005

U S N E S E N Í

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 30.11.2005 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.  Změnit urbanistickou studii pro obec Jetenovice  - oddělit část pozemku p.č. 53/6 v k.ú. Jetenovice a  změnit ji  na místní komunikaci, pro zajištění přístupu k budoucí zástavbě

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

2.      Rozpočtové změny č.3

         3.      Rozpočet obce na rok 2006

         4.      Změnu kronikáře obce

5.      Záměr výstavby základnové stanice pro přenos signálu mobilních

telefonů sítě T-Mobile na p.p.č. 642/3 v k.ú. Velký Bor s podmínkou, že

kontejner bude opatřen sedlovou střechou a obložen srubovinou

6.      Smlouvu na odvoz odpadu s firmou Rumpold-P Plzeň

7.      Smlouvu o zpětném odběru odpadů z obalů s firmou EKO-KOM

 

Zastupitelstvo obce jmenuje:

         8.      Kronikáře obce ing.Václava Šmrhu, bytem Velký Bor čp.11

 

Zastupitelstvo obce zřizuje:

         9.      Inventarizační komise ve složení:

                   hasiči Velký Bor – Fr.Novák, P.Raška, R.Palečko

                   hasiči Jetenovice – L.Makrlík, B.Makovec ml., J.Kovářová

                   hasiči Slivonice – D.Krejčí, Jar.Krejčí, M.Lexa

                   hlavní inventarizační komise – ing.M.Kolář, M.Sládková, J.Fiřtová

 

Zastupitelstvo obce vydává:

         10.    Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se stanoví části

         společných  školských  obvodů  základních škol

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

         11.    Zprávu z DSO Radina – návrh rozpočtu na rok 2006

                                                        návrh rozpočtových změn č.1

 

 

 

 

-----------------------------------                                 -----------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                  Václav  D r h a – starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ