19. ZASEDÁNÍ DNE 27.9.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

19. ZASEDÁNÍ DNE 27.9.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

19. zasedání dne 27.9.2005

U S N E S E N Í

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného v úterý 27.9.2005 od 18.00 h v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Rozpočtové změny č.2

2. Dodatek č.1 ke knihovnímu řádu Obecní knihovny Velký Bor

3. Přílohu č.1 ke  knihovnímu řádu Obecní knihovny Velký Bor

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.     Prodat pozemek p.č. 37/2 o výměře 64 m2 v k.ú.Velký Bor, manželům Renatě a Danielu Oudovým, bytem Velký Bor čp.127, za cenu 35,- Kč/m2

2.     Neprodávat část pozemku p.č. 1630/2 v k.ú. Velký Bor

3.     Zvýšit příspěvek na vkladní knížku nově narozeným dětem na částku 1.000,-Kč

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.     Zprávu finančního výboru týkající se rozpočtových změn č.2

5.     Zprávu o bezpečnostní situaci v našem regionu za I.pol. roku 2005

6.     Celkovou  úhradu  půjčky  firmě ZETES KT Klatovy

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                              -------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                              Václav  D r h a – starosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ