18. ZASEDÁNÍ DNE 27.7.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

18. ZASEDÁNÍ DNE 27.7.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

18. zasedání dne 27.7.2005

 

U S N E S E N Í

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 27.7.2005 od 19.00 h v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

      1.  Rozpočtové změny č.1

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.     Stanovit nájemné v levém bytě přízemí č.p.49 ve Velkém Boru ve výši 1.700,-Kč/měs.

2.     Přidělit byt č.1 v domě č.p. 49 – Václavu Kestnerovi, Horažďovice 388

3.     Přidělit byt č.3 v domě č.p.49 – manželům Giblovým, Horšovský Týn, v případě nepřijetí paní Chodové, bytem Pačejov

4.     Prodat pozemky p.č. 1141/1 a 1142 v obci a k.ú. Velký Bor za cenu 30,-Kč/m2 ing.Kovaříkovi, Plzeň

5.     Vydat souhlasné stanovisko s umístěním skladu na suchou píci na pozemcích p.č. 172,173,174,175 v obci a k.ú. Velký Bor p.Augustínovi, Velký Bor 107

 

 

Zastupitelstvo obce se zavazuje:

6.     Projednat výsledky komunitního plánování – zpracovaný komunitní plán

7.     Zajistit finanční prostředky na spolufinancování realizace projektu

8.     Stanovit pracovníka úřadu, který se bude podílet na zpracování komunitního plánu

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

9.     Zprávu finančního výboru

10.                       Financování dopravní obslužnosti na rok 2005 ve výši 33.600,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                   …………………………………………..

Jiří  K o l á ř – místostarosta                              Václav  D r h a – starosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ