17. ZASEDÁNÍ DNE 25.5.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

17. ZASEDÁNÍ DNE 25.5.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

17. zasedání dne 25.5.2005

U S N E S E N Í

ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 25.5.2005 od 19:00 h v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Zveřejnění záměru o prodeji pozemků p. č. 1441/1,  1442 a části pozemku p. č. 37 v obci a k. ú. Velký Bor

2.     Zavedení bezdrátového internetu v obci

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

3.     Stavební úpravy v přízemí domu č.p. 49 zadat firmě Korda Velké Hydčice

4.     Přidělit byt v přízemí domu č.p. 49, po provedených úpravách, Václavu Šmrhovi, Velký Bor 11

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

5.     Zjistit cenu připojení bezdrátového internetu pro uživatele

-         zodpovídá starosta, termín do červencového zasedání

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6.     Zprávu z jednání DSO Radina – závěrečný účet a zprávu auditorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                               ……………………………………

Jiří  K o l á ř - místostarosta                             Václav D r h a – starosta obce

 

 

   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ