16. ZASEDÁNÍ DNE 30.3.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

16. ZASEDÁNÍ DNE 30.3.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

16. zasedání dne 30.3.2005

U S N E S E N Í

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 30.3.2005 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Doplnění programu zasedání - informace o generální opravě el. rozvodů NN v Jetenovicích

2.     Závěrečný účet obce Velký Bor za rok 2004, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření,  a to bez výhrad

3.     Generální opravu nadzemních el. rozvodů NN v Jetenovicích a rekonstrukci veřejného osvětlení

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

4.     Uspořádat výstavu děl domácích umělců ve dnech 25. a 26.6.2005 ve společenské místnosti obecního úřadu

5.     Přidělit uvolněný byt č.23 v čp.49 ve Velkém Boru Veronice Böhmové, bytem Jetenovice 21

6.     Výše nájemného v rekonstruovaném bytě v čp.103 ve Velkém Boru činí 1.500,- Kč/měs.

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

7.     Zprávy z jednání DSO Radina, Velký Bor

8.     Zprávy z jednání zájmového sdružení Prácheňsko, Horažďovice

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

9.     Zajistit konání výstavy děl domácích umělců

-         zodp.starosta, termín 25. a 26.6.2005

10.                       Zaměřit se na řešení dopravní situace v zatáčce u Pavelců

-         zodp.starosta, úkol dlouhodobý

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                -------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                              Václav  D r h a – starosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ