USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO 28.3.2018 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO 28.3.2018

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 21. zasedání ZO 28.3.2018

 

USNESENÍ

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 28. března 2018 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 1.             Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1.             Zapisovatele a ověřovatele zápisu

  2.             Program zasedání

  3.             Rozpočtové opatření č.1/2018

  4.             Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-675/2018 se Správou železniční

               dopravní cesty, státní organizace se sídle Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

  5.             Směnnou smlouvu č. 2 001 S 17/03 se Státním pozemkovým úřadem Praha 3, Husinecká

               1024/11a a pověřuje starostu jejím podpisem

  6.             Znění „Smlouvy o zřízení práva stavby“, kterou bude obec uzavírat se stavebníky obytné  zóny v Jetenovicích

    

 1.             Zastupitelstvo obce rozhodlo:
  1.             Pronajmout poz.p.č. 551/4 v k.ú. Jetenovice, o výměře 2392 m2 za cenu 3.000,- Kč/ha a     

        pověřují starostu podpisem smlouvy

 

     3.             Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1.             Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Horažďovice,

               stavu kriminality a dopravní nehodovosti v roce 2017

  2.             Konání celorepublikové akce „Den proti úložišti“ dne 21.4.2018

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ