USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZO 31.1.2018 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZO 31.1.2018

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 20. zasedání ZO 31.1.2018

 

USNESENÍ

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 31. ledna 2018 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1.1.      Zapisovatele a ověřovatele zápisu

  1.2.      Program zasedání

  1.3.      Podání žádosti o dotaci v rámci PSOV Plzeňského kraje na „Opravu vodovodu Velký Bor –  1.etapa“ ve výši 350.000,- Kč

  1.4.      Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou stavby „Velký Bor, u rybníka – kNN“

   

 2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

  1.      Poskytnout finanční příspěvek na kytarový recitál p. Lubomíra Brabce, který se bude konat   

dne 5.5.2018, ve výši 10.000,- Kč + DPH

  1.       Poskytnout finanční dar Oblastní charitě Horažďovice ve výši 5.000,- Kč a pověřuje starostu      

podpisem darovací smlouvy

 

3.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.      Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled DSO Horažďovicko

3.2.      Konání a výtěžek Tříkrálové sbírky

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ