15. ZASEDÁNÍ DNE 26.1.2005 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

15. ZASEDÁNÍ DNE 26.1.2005

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

15. zasedání dne 26.1.2005

U S N E S E N Í

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 26.1.2005 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Výsledky inventarizace majetku obce za rok 2004

2.     Návrh žádostí o dotace pro rok 2005

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.     Zprávu finančního výboru s návrhem závěrečného účtu obce

 

Zastupitelstvo obce jmenuje:

4.     Velitele SDHO Velký Bor – p.Pavla Rašku, Velký Bor 23

5.     Velitele SDHO Jetenovice – p.Bohuslava Makovce ml.,Jetenovice 22

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

6.     Využít nabídky města Horažďovice ohledně měření rychlosti ve Velkém Boru

7.     Výše nájemného v bytě v bývalé škole ve Velkém Boru činí 800,- Kč a přiděluje jej Petře Kestnerové, bytem Chanovice 109

8.     O přidělení uvolněných bytů v čp.49 ve Velkém Boru takto:

Byt č. 22 – Michal Bečvář, bytem Velký Bor 64

Byt č. 13 – Richard Zeman, bytem Rábí 84

                  Veronika Holá, bytem Myslív 127       

9.     Pronajmout pozemkové parcely č. 1145/5 a 1134/4 o výměrách 415 a 185 m2 v  k.ú. Velký Bor pro výstavbu RD Richardu Zemanovi, bytem Rábí 84

10.   Pronajmout pozemkové parcely č. 1145/8 a 1134/7 o výměrách 426 a 174 m2 v k.ú. Velký Bor pro výstavbu RD Markétě Maškové,  bytem Chanovice 109 a Miroslavu Heřmanovi, bytem Týnec 52

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                -------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                              Václav  D r h a – starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ