14. ZASEDÁNÍ DNE 24.11.2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

14. ZASEDÁNÍ DNE 24.11.2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

14. zasedání dne 24.11.2004

U S N E S E N Í

ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 24.11.2004 od 18.00 hodin v budově obecního úřadu ve Velkém Boru

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.      Rozpočtové změny č. 2 dle návrhu finančního výboru

2.      Rozpočet obce Velký Bor na rok 2005

3.      Domovní řád pro bytový dům čp. 49 ve Velkém Boru

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

4.      Nesouhlasit s návrhem na prohlášení za nemovitou kulturní památku špitál s bývalým     hradním kostelem sv. Jana Buriana a se zbytky hradu, Velký Bor, okr. Klatovy, Plzeňský kraj

5.      Zvýšit cenu vody od jarního odečtu na 15,- Kč za 1 m3

6.      Odvoz odpadu bude i nadále provádět firma RUMPOLD-P, Plzeň

7.      Zvýšit poplatek za odpady na 420,- Kč za osobu a rok s tím, že všechna osvobození dle vyhlášky zůstávají v platnosti

8.      Uhradit do konce roku částku 21.600,- Kč na dopravní obslužnost

9.      Prodat pozemky v k.ú. Velký Bor za cenu 35,- Kč/m2 stavebníkům rodinných domků:

p. p. č. 1136/3 o výměře 600 m2 manželům Makovcovým, Horažďovice

p. p. č.1136/7 o výměře 578 m2 manželům Oudovým, Velký Bor

p. p. č.1150/4 o výměře 522 m2 a st.p.č.227 o výměře 108m2  manželům Maříkovým, Třebomyslice

 10.   Přidělit byt /garsoniéru/ č. 3 v čp. 49 ve Velkém Boru p. Václavu Šmrhovi ml.

 

Zastupitelstvo obce zřizuje:

10.  Inventarizační komise ve složení:

hasiči Velký Bor – Fr. Novák, P. Raška, R.. Palečko

hasiči Jetenovice – R.. Kovář, J. Pihera čp. 33, B. Makovec

hasiči Slivovice – D. Krejčí, Jar. Krejčí, M. Lexa

hlavní inventarizační komise – M. Sládková, ing. M. Kolář, J. Fiřtová 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

11.  Zpráva finančního výboru

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

12.  Jednat s firmou RUMPOLD-P o možnosti vážení odpadu ve Velkém Boru

-         zodp. starosta, do konce roku 2004

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                              ----------------------------------

                    Jiří K o l á ř                                                                           Václav D r h a

        místostarosta                                                                                starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ