USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO 29.11.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO 29.11.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 19. zasedání ZO 29.11.2017

 

USNESENÍ

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 29. listopadu 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 1.             Zastupitelstvo obce schvaluje:
  1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu

  2. Program zasedání

  3. Rozpočtové opatření č.5/2017

  4. Rozpočet obce na rok 2018

  5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přeložku NN Velký Bor čp.10 a    

   pověřuje starostu jejím podpisem

    

 1.                         Zastupitelstvo obce rozhodlo:
  1. Vytvořit situační plán kanalizace ve Velkém Boru

  2. Přidělit byt č.7 v čp.49 ve Velkém Boru Václavu Havránkovi, bytem Velký Bor 115

  3. Poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč Nemocnici následné péče LDN Horažďovice formou             veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem

  4. Poskytnout dar ve výši 5.000,- Kč zdravotnickému zařízení Superpraktik s.r.o. Pačejov nádr.     a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy

  5. Poskytnout dotaci DSO Horažďovicko ve výši 30.000,- Kč na projekt Sakrální památky

    

 1.             Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
  1. Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2018

  2. Zprávu finančního výboru

    

    

    

    

   Zapisovatel:                Jana Fiřtová                4.12.2017

    

    

   Ověřovatelé:               Bc.Šárka Štěrbová      …………………        ……………………………….

    

                                       Bc.Luboš Makrlík      …………………        ……………………………….

    

 

                     Starosta obce:             Václav Zábranský      …………………        ……………………………….

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ