12. ZASEDÁNÍ DNE 29.9.2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

12. ZASEDÁNÍ DNE 29.9.2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

12. zasedání dne 29.9.2004

U S N E S E N Í

 

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, , konaného ve středu 29.9.204 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

1.     O prodeji nemovitosti čp.36 ve Velkém Boru manželům Pantchenkovým za 450.000,- Kč

2.     O přidělení bytů v čp.50 dle návrhu bytové komise takto:

Byt č.1 – Petru Pantchenkovi, Velký Bor 36

Byt č.2 – Libuši Šolarové, Velký Bor 113

Byt č.3 – Jiřímu Oudovi, Velký Bor 115

3.     Požádat Dopravní inspektorát v Klatovech o snížení rychlosti „Ve třídě“ na 30 km/h

4.     Uspořádat dny otevřených dveří v budově bývalé školy

5.     O přijetí půjčky od dodavatele, firmy ZETES-KT Klatovy, na doplatek přestavby budovy školy ve výši 812.884,- Kč

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

6.     Směrnici k finanční kontrole

7.     Rozpočtové změny č.1 v roce 2004

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

8.     Pokácení 6 stromů u čp.41 a v parku u obecního úřadu

9.     Zprávu finančního výboru

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

10.                       Provést náhradní výsadbu 2 listnáčů v parku u obecního úřadu

-         zodp. starosta do 30.6.2005

11.                       Zvážit návrh na prohlášení budovy bývalé školy za nemovitou kulturní památku

-         zodp. všichni zastupitelé do listopadového zasedání

 

 

 

 

 

------------------------------------                       --------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                      Václav  D r h a – starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ