11. ZASEDÁNÍ DNE 28.7.2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

11. ZASEDÁNÍ DNE 28.7.2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

11. zasedání dne 28.7.2004

U S N E S E N Í

 

Z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 28.7.2004 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

1.     O výši nájemného v nově vybudovaných bytech v čp.50 ve Velkém Boru takto:                    

                        byt č.1 v 1.podlaží                   800,- Kč

byt č.2 v 1.podlaží                 1.560,- Kč

                       byt č.3 v podkroví                2.000,- Kč

2.     O minimální prodejní ceně nemovitosti čp.36 ve Velkém Boru 450.000,-Kč

3.     Neměnit podmínky nájemních smluv na stavební pozemky v „Podkostelí“

4.     Pronajmout společenské nebytové prostory v Jetenovicích čp.41 panu Zdeňku Kolkovi, bytem Jetenovice čp.25, za stejných podmínek jako předcházejícímu nájemci

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

5.     Zprávu finančního výboru ohledně hospodaření obce za I.pol. r.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                 -----------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                 Václav  D r h a – starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ