USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZO 26.7.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZO 26.7.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze 17. zasedání ZO 26.7.2017

USNESENÍ

ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 26. července 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové opatření č.4/2017

1.4. Přijetí dotace z programu „Plzeňský kraj–bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017“

ve výši 70.000,- Kč na osazení informativních měřičů rychlosti ve Velkém Boru

1.5. Stanovy DSO Horažďovicko

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Přidělit byt č.19 v čp. 49 ve Velkém Boru Miloslavu Zajícovi, tč. bytem Chanovice

2.2. Přidělit byt v čp. 121 žadateli Petru Chládkovi

2.3. Pořídit nový PC do účtárny OÚ v rámci rozpočtového opatření č. 4/2017

2.4. Vydat vyjádření k podzemnímu vedení kabelu VN Horažďovice – Chanovice

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. Závěrečný účet DSO Radina a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2016

3.2. Zprávu kontrolního výboru

4. Zastupitelstvo obce vydává:

4.1. Opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území obce Velký Bor, k.ú. Velký Bor, Jetenovice, podle ustanovení § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.

Zapisovatel: Jana Fiřtová 28.7.2017

Ověřovatelé: Ing.Miloslav Kolář ………………… ……………………………….

Robert Palečko ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ