10. ZASEDÁNÍ DNE 26.5.2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

10. ZASEDÁNÍ DNE 26.5.2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

10. zasedání dne 26.5.2004

U S N E S E N Í

 

Z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 26.5.2004 od 19.00 hodin v Obecním domě ve Slivonicích

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

1.      O čerpání úvěru ve výši 1.000.000,- Kč od 1.7.2004, s odkladem splátek na dobu 1 roku.

     Obec ručí svými vlastními budoucími příjmy.

     Úvěr bude zajištěn u České spořitelny  a.s.

2.      Pronajmout část pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Slivonice manželům Chejlavovým za cenu 200,- Kč /1 rok s podmínkou údržby okolí

3.      Prodat část pozemku p.č. 1643 díl h/ o výměře 76 m2 podle GP 218-32/2004 za cenu 35,- Kč /m2

4.      V případě vzniku HS Velký Bor část Jetenovice, jednat o pronájmu honebních pozemků v k.ú. Jetenovice tomuto HS

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

5.      Úhradu vratky dotace ve výši 1.300.000,- Kč v částkách 25.000,- Kč měsíčně

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

 

6.      Zajistit úvěr v souladu s bodem č.1 tohoto usnesení     

-         zodp. starosta, do 1.7.2004 

 

 

 

 

 

 

 

  ----------------------------------------                                 --------------------------------------

   Jiří  K o l á ř – místostarosta                                 Václav  D r h a – starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ