USNESENÍ Z 16.ZASEDÁNÍ ZO 31.5.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 16.ZASEDÁNÍ ZO 31.5.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 16.zasedání ZO 31.5.2017

USNESENÍ

z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 31. května 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové opatření č.3/2017

1.4.Přijetí dotace z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje“ ve výši 350.000,-

Kč na opravu chodníků ve Velkém Boru

1.5. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků s VOD Velký Bor

1.6. Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ s firmou GasNet s.r.o.Ústí nad Labem č. 9417000947/4000208498

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Přidělit byt č. 20 v čp.49 ve Velkém Boru J.Černému, bytem Velký Bor 71

2.2. Přidělit byt v čp.121 Z.Smarkoňové, bytem Velký Bor 49, při splnění podmínek chovu psů

2.3. Pronajmout pozemky p.č. 400/1, 401/6, 402/2, 413/1 a 1666/27, vše v k.ú. Velký Bor Výrobně obchodnímu družstvu Velký Bor

2.4. Nesměnit část pozemku p.č. 248/6 v k.ú. Jetenovice

3. Zastupitelstvo obce vydává:

3.1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017

4. Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1. Zajistit zveřejnění děkovného článku a ustanovení redakční rady – do příštího vydání novin

Zapisovatel: Ing.Miloslav Kolář 5.6.2017

Ověřovatelé: Ing.Václav Pastejřík ………………… ……………………………….

Mgr.Marie Sládková ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ