ROZPOČET NA ROK 2005 - VÝDAJE | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET NA ROK 2005 - VÝDAJE

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2005 - výdaje

                         N Á V R H   R O Z P O Č T U   na rok  2005               

                         -----------------------------------------------------------------

                                                     V Ý D A J E                        

 

 

LH – sazenice, práce                                                       50.000,-

D – oprava komunikací Jetenovice, Velký Bor                450.000,-

VH – el.energie, opravy poplatky                                   210.000,-

ZŠ – majetkové vypořádání školy /Svéradice/                 100.000,-

                                                   /Chanovice/                120.000,-    

      -  příspěvky na žáky                                                150.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                         15.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                           30.000,-

BH – doplatek bytů                                                       135.000,-

VO – el.energie, opravy                                                   60.000,-

MH – práce v obcích                                                      50.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                      245.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení        560.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, dárk.bal.  420.000,-

MS – rozpočtová rezerva                                               172.300,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov           55.000,-

F – splátky FÚ                                                              300.000,-

 

VÝDAJE  CELKEM                             3.122.300,- 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ