USNESENÍ Z 15.ZASEDÁNÍ ZO 29.3.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 15.ZASEDÁNÍ ZO 29.3.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 15.zasedání ZO 29.3.2017

USNESENÍ

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 29. března 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.Účetní závěrku obce za účetní období 2016 sestavenou k 31.12.2016

1.5.Darovací smlouvu Římskokatolické farnosti Velký Bor

1.6. Darovací smlouvy TJ Sokol Velký Bor, hokejistům Jetenovice, hasičům Velký Bor, Jetenovice, Slivonice, pěveckému sboru Velkobor, Svazu zdravotně postižených z.s. Šumava Horažďovice, dle schváleného rozpočtu

1.7. Rozpočtové opatření č.2/2017

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Pronajmout poz.p.č. 1134/4 a 1145/5 v k.ú.Velký Bor manželům Broučkovým za podmínek uvedených v „Nájemní smlouvě na pozemky pro umístění stavby“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy

2.2. Snížit pronájem KD při pořádání odpoledních posezeních s dechovou hudbou na 1.000,- Kč + DPH

2.3. Přidělit byt č.6 v BD čp.49 ve Velkém Boru Anně Raškové, bytem Velký Bor 23

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. Zprávu finančního výboru

3.2. Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2016

Zapisovatel: Jana Fiřtová 5.4.2017

Ověřovatelé: Bc. Luboš Makrlík ………………… ……………………………….

Šárka Štěrbová ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ