ROZPOČET NA ROK 2005 - PŘÍJMY | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET NA ROK 2005 - PŘÍJMY

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2005 - příjmy

N Á V R H   R O Z P O Č T U   na rok  2005

                             ----------------------------------------------------------------

                                                              P Ř Í J M Y

 

Daň z příjmu fyz.osob – závislá činnost                           650.000,-

                                      výnos                                         190.000,-

                                      srážka                                          40.000,-

Daň z příjmu práv.osob                                                    750.000,-

Daň z přidané hodnoty                                                   1.000.000,-

Poplatky za odpad                                                            200.000,-

Poplatky ze psů                                                                  10.000,-    

Správní poplatky                                                                  3.000,-

Daň z nemovitostí                                                             370.000,-

Dotace KÚPK – státní správa                                               7.000,-

                                              --------------------------------------------------

                                         daňové příjmy + poplatky      3.220.000,-

Z – nájem pozemků                                                               4.000,-

VH – vodné                                                                       200.000,-

KD – nájem                                                                         26.000,-

BH – nájem                                                                       440.000,-

NBH – nájem                                                                      35.000,-

MH – nájem obecních pozemků                                            2.000,-

ŽP – poplatky za odpad práv.osob                                        4.000,-

F – úroky                                                                              1.000,-

MS – dividendy ČS                                                             18.000,-

                                               --------------------------------------------------

                                               celkem                             3.950.000,-  

                                               - splátky úvěru                 114.800,-

                                               - splátky půjčky         -        712.900,-

 

PŘÍJMY CELKEM                                  3.122.300,- Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ