USNESENÍ Z 14.ZASEDÁNÍ 25.1.2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 14.ZASEDÁNÍ 25.1.2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 14.zasedání 25.1.2017

USNESENÍ

z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25. ledna 2017 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové opatření č.5/2016

1.4.Rozpočtové opatření č.1/2017

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Přidělit byt č.22 v čp.49 ve Velkém Boru paní Jiřině Součkové

2.2. Zveřejnit záměr na pronájem pozemků p.č.1134/4 a 1145/5 v k.ú. Velký Bor

2.3. Prodat část pozemku p.č. 250/6 v k.ú. Jetenovice za cenu 35,- Kč/m2

2.4. Pronajmout část nemovitosti čp.41 v Jetenovicích žadateli Petru Makovcovi

2.5. Vydat souhlas s umístěním sídla spolku Hasičský klub v Jetenovicích čp.41

2.6. Poskytnout částku 563,- Kč na pořízení nových varhan do svatovítské katedrály v Praze

2.7. Poskytnout fin. příspěvek ve výši 20.000,- Kč Nemocnici následné péče LDN Horažďovice veřejnoprávní smlouvou a pověřuje starostu jejím podpisem

2.8. Vybrat firmu DYBS Plzeň s.r.o. na opravu chodníků a kanalizace ve Velkém Boru a na tuto akci požádat o dotaci Plzeňský kraj v Programu stabilizace a obnovy venkova 2017

2.9. Podat žádost o dotaci na informativní měřiče rychlosti s max. spoluúčastí 100.000,- Kč

2.10. Uspořádat dne 8.3. oslavu MDŽ

Zapisovatel: Jana Fiřtová 2.2.2017

Ověřovatelé: Ing.Václav Pastejřík ………………… ……………………………….

Mgr.Marie Sládková ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ