USNESENÍ Z 13.ZASEDÁNÍ 30.11.2016 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 13.ZASEDÁNÍ 30.11.2016

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 13.zasedání 30.11.2016

USNESENÍ

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30. listopadu 2016 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové opatření č.4/2016

1.4.Rozpočet obce na rok 2017

1.5.Rozpočtový výhled na období 2017 – 2019

1.6.Přidělení bytu č.22 v čp.49 ve Velkém Boru Lukáši Sieberovi, bytem Velký Bor 49

1.7.Umístění sídla spolku „Andělky z.s.“ na adrese Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice

1.8.Účast obce v projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko

1.9.Poskytnutí spoluúčasti DSO Horažďovicko ve výši 15% na pořízení 4 ks kontejnerů

1.10. Poskytnutí příspěvku DSO Horažďovicko na příslušný podíl za zpracování a administrování

žádosti o dotaci projektu „Logistika odpadů“ v DSO Horažďovicko

1.11. Účast na financování aktivit „Platformy proti hlubinnému úložišti“ dle konkrétních potřeb

1.12. Darovací smlouvy TJ Sokol Velký Bor, SDH Velký Bor, SDH Jetenovice, SDH Slivonice a Svazu zdravotně postižených z.s. Šumava Horažďovice

1.13. Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s Městem Horažďovice

1.14. Inventarizační komisi ve složení Ing.M.Kolář, Š.Štěrbová, J.Fiřtová a dílčí inventarizační komise hasičů Velký Bor, Jetenovice a Slivonice

1.15. Uzavření smlouvy o dílo na technologickou dodávku odstranění manganu ve vodárně s firmou CULLIGAN.CZ s. r.o. České Budějovice a pověřuje starostu jejím podpisem

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Zveřejnit záměr o možném prodeji části p.p.č. 250/6 v k.ú. Jetenovice za cenu 35,- Kč/m2

2.2. Prodat část pozemku p.č. 53/6 v k.ú. Jetenovice pod stávající stavbou za cenu 35,- Kč/m2

2.3. Směnit pozemky p.č. 1700, 218/5 a část 125/2 vše v k.ú. Velký Bor

2.4. Směnit pozemky p.č 698/3, 853/2, 934/3, 1155/10 za 427/19 a 427/26 a p.p.č. 976 za 1155/5 vše v k.ú. Velký Bor

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. Zprávu finančního výboru a rozbor financování za rok 2016

3.2. Rozpočet DSO Radina na rok 2017

3.3. Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2017

3.4. Pořízení a převzetí nového dopravního automobilu pro JSDHO Jetenovice

Zapisovatel: Jana Fiřtová 2.12.2016

Ověřovatelé: Ing.Miloslav Kolář ………………… ………………………………

Josef Korbel ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ