ROZPOČET 2017 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET 2017

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
PŘÍJMY - daňové
DPFO - z.č. 1.250.000
- srážka 20.000
- výnos 140.000
DPPO 1.300.000
DPH 2.700.000
poplatek odpady 280.000
poplatky ze psů 10.000
SFÚ - loterie 20.000
správní poplatky 5.000
DN 670.000
dotace - státní správa 105.000
DAŇOVÉ PŘÍJMY 6.500.000
PŘÍJMY - nedaňové
Z - nájem pozemků 75.000
VH - vodné 375.000
KD - nájem 25.000
BH - plyn 350.000
- nájemné 500.000
NBH - nájem 100.000
MH - nájem pozemků 2.000
ŽP - odvoz odpadu PO 4.000
VH - vratka z poplatku za podzemní vody 14.000
F - úroky 5.000
- dividendy 50.000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.500.000
PŘÍJMY CELKEM 8.000.000
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
VÝDAJE
LH - sazenice, nátěry, práce, lesní hospodář 130.000
D - zimní údržba silnic, dopravní obslužnost 135.000
VH - el., obsluha vodáren, opravy, rozbory vod 635.000
- poplatek za odběr podzemních vod 65.000
- technologie - odstranění manganu 500.000
MŠ - příspěvek na předškoláky 10.000
MLK - knihy, časopisy, PC program 50.000
Ku - kalendáře, kroniky, výstavy, dárk.bal. 210.000
Kp - kaple, pomníky 30.000
KD - el., plyn, opravy, úklid 160.000
TJ - příspěvky, herní prvky na hřiště 150.000
BH - el., plyn, opravy 500.000
NBH - opravy nebyt.budov 50.000
VO - el., opravy 200.000
P - údržba hřbitova 10.000
MH - provoz obecních domů, opravy 300.000
- koupě a směny pozemků 500.000
ŽP - odvoz odpadů 520.000
OP - údržba zeleně, poh.hmoty, opravy servis 150.000
PO - příspěvky, školení, provoz techniky 130.000
ZO - mzdy, pojistné, cestovné, školení 700.000
MS - provoz OÚ 800.000
F - poplatky bankám, pojistné budov 40.000
Ost. - vratka dotace na volby 25.000
BĚŽNÉ VÝDAJE 6.000.000
VELKÝ BOR - oprava chodníků, úprava zeleně, měřiče rychl.
JETENOVICE - přístřešek, inž.sítě, sekačka, projekt
SLIVONICE - sekačka, úprava zeleně, obec.dům + okolí
CELKEM 2.000.000
REZERVA 2.000.000
VÝDAJE CELKEM 10.000.000
Vyvěšeno: 14.11.2016                                                                                               sejmuto: 30.11.2016
Schváleno ZO dne:
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ