USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ 21.9.2016 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ 21.9.2016

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 12. zasedání 21.9.2016

USNESENÍ

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 21. září 2016 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Přidělení bytu č.25 v čp.49 ve Velkém Boru panu .................

2. Zastupitelstvo obce vydává:

2.1. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

3.1. Zveřejnit záměr směny pozemků p.č. 1700, 218/5 a části 125/2 v k.ú. Velký Bor

Zapisovatel: Ing.Miloslav Kolář 26.9.2016

Ověřovatelé: Mgr.Marie Sládková ………………… ………………………………

Bc.Luboš Makrlík ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ