USNESENÍ Z 11.ZASEDÁNÍ 27.7.2016 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 11.ZASEDÁNÍ 27.7.2016

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 11.zasedání 27.7.2016

USNESENÍ

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 27. července 2016 od 18.00 hodin v obecním domě ve Slivonicích

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Jetenovice ve výši 300.000,- Kč

1.4. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Jetenovice ve výši 450.000,- Kč

1.5. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na věcné vybavení JSDHO Velký Bor ve výši 30.000,- Kč

1.6. Přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci PSVO PK 2016 ve výši 316.000,- Kč na „Opravu chodníků a odstavných ploch před prodejnou ve Velkém Boru“

1.7. Rozpočtové opatření č.3/2016

1.8. Smlouvu č. A.0407-00521 o zřízení věcného břemene na akci „V432 Kočín – Přeštice - zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ se společností ČEPS, a.s. Praha

1.9. Vstup obce do dobrovolného neziskového společenství „Platforma proti hlubinnému úložišti“

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1. Směnit část pozemku p.č. 250/6 v k.ú. Jetenovice, veškeré náklady uhradí žadatel

2.2. Neprodat pozemek ani jeho část p.č. 248/6 v k.ú. Jetenovice

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1. Připomínky a požadavky obyvatelky domu čp.56 v Jetenovicích

3.2. Odpověď SÚSPK ohledně obnovení přechodu pro chodce ve Velkém Boru, který nelze uskutečnit z důvodu nemožnosti splnění normovaných podmínek

3.3. Podání stížnosti na otevírací dobu pošty ve Velkém Boru

4. Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1. Nájemní smlouvu na byt č. 22 prodlužovat po 3 měsících, při přetrvávajících problémech ji ukončit zodpovídá starosta – trvalý úkol

4.2. Vytipovat vhodné pozemky ke směně, související s vybudováním nového rybníka

zodp.starosta – do příštího zasedání

4.3. Provést nezbytné opravy a opatření u bytu v přízemí domu čp.49

zodp.starosta – co nejdříve

Zapisovatel: Ing.Miloslav Kolář 3.8.2016

Ověřovatelé: Pobert Palečko ………………… ………………………………

Ing.Václav Pastejřík ………………… ……………………………….

Starosta obce: Václav Zábranský ………………… ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ