ROZPOČET 2004 - VÝDAJE | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET 2004 - VÝDAJE

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2004 - výdaje

                  N Á V R H   R O Z P O Č T U   na rok  2004         

                  -----------------------------------------------------------------

                                               V Ý D A J E                       

 

 

LH – sazenice, práce                                                        15.000,-

D – oprava komunikace Jetenovice                                  200.000,-

VH – el.energie, opravy poplatky                                     200.000,-

ZŠ – majetkové vypořádání školy /Svéradice/                  100.000,-

      -  příspěvky na žáky                                                  150.000,-

MLK – knihy, časopisy, OOV                                           15.000,-

KD – el.energie, plyn, opravy                                            50.000,-

TJ – příspěvek sportovcům                                              10.000,-

BH – výstavba bytů                                                        600.000,-

VO – el.energie, opravy                                                    60.000,-

MH – práce v obcích                                                       60.000,-

ŽP – odvoz odpadů                                                       200.000,-

OP – veř.zeleň v okolí školy /dle dotace/                        350.000,-

PO – příspěvek hasičům                                                  10.000,-

ZO – mzdy, soc. a zdr. pojištění, cestovné, školení         530.000,-

MS – mzdy, pojistné, knihy, počítač, internet, dárk.bal.   420.000,-

         dokončení knihovny a spol.místnosti                     500.000,-

F – poplatky bance, úroky z úvěru, pojistné budov            30.000,-

 

VÝDAJE  CELKEM                              3.500.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 10.11.2003                                      sejmuto: 26.11.2003

 

 

 

 

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce Velký Bor dne : 26. 11. 2003
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ