9. ZASEDÁNÍ DNE 31. 3. 2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

9. ZASEDÁNÍ DNE 31. 3. 2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

9. zasedání dne 31. 3. 2004

         U S N E S E N Í

 

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 31.3.2004 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Závěrečný účet obce za rok 2003 a souhlasí s výsledkem  hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření a to bez výhrad

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:                  

2.     Uzavřít přívod vody neplatičům, do splacení dlužných částek

3.      Prominout nájem za 6 měsíců ze 3 současných bytů v čp.49 ve Velkém Boru

4.     Prodat část cca 20 m2 pozemku PK č.1134/2 v k.ú. Velký Bor manželům Stroleným, bytem Velký Bor čp.123 za cenu 35,-Kč/m2

 

 

Zastupitelstvo obce zřizuje:

5.     Bytovou komisi ve složení: V.Drha, J.Fiřtová, ing.M.Kolář, M.Sládková,

       F.Němec

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

6.     Provést aktualizaci celkového stavu pozemků do 30.9.2004

 – zodp. J.Fiřtová

7.     Vydat směrnici k vnitřní finanční kontrole do 30.9.2004

- zodp. V.Drha

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                -------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                  Václav  D r h a – starosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ