STAROSTOVÉ OBCE V 19. A 20. STOLETÍ | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

STAROSTOVÉ OBCE V 19. A 20. STOLETÍ

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Starostové obce v 19. a 20. století

Po r.1848 byla správa obcí vložena do rukou voleného obecního výboru v čele se starostou. Volilo se na tříleté období. Josef Pihera z č. 42 u Bastyánů byl 1. voleným starostou. Obec spravoval od r.1849 do r. 1855.

Byl tedy volen dvakrát po sobě. Členy prvního výboru kromě starosty byli: Karel Šmrha učitel, Adam Štěch z č.31, František Šrámek z č.12 a Josef Bumbička z č.40. Starosta dostával 25 zl. odměny ročně. Josef Němec z č.14 byl 2. starostou velkoborským od r. 1856 do r.1860. Pavel Turek z č.21 byl 3. starostou v létech 1861 – 1862. Václav Němec z č.14 byl 4. starostou do r.1863. Tomáš Chaluš z č.33 u Krnků byl 5. starostou v l. 1864 – 1887, tedy 24 let, což svědčí o jeho mimořádných schopnostech. Josef Pihera z č.42 byl 6. starostou od r.1888 do r.1893. Václav Jendele z č.41 u Chalupných byl již 7. starostou velkoborským, úřadoval 1893 – 1901.

Hasičský sbor – byl založen ve Velkém Boru dne 18. března 1891, do výboru zvoleni: farář Gustav Nožička jako protektor, řídící učitel V.Ed.Mith jako předseda, lesník Jan Hlaváček jako místopředseda, Bohumil Červený jako velitel, Jan Kolář podvelitel, učitel Jar.Vokroj jednatel, Václav Haustein pokladník, František Pihera, Jan Kotrch,Tomáš Staněk a Václav Kylián členové výboru,Bernard Pečánka a Frant. Vypler náhradníci.

V dalších létech se vybavení a činnost hasičského sboru postupně zdokonalovaly ve prospěch občanů a jejich majetku

Kampelička - byla zřízena ve Velkém Boru r.1898 a umístěna ve východní části školní budovy. Prvním starostou byl řídící učitel V.Ed.Mith, pokladníkem učitel Jan Stulík. R.1904 vystřídal starostu řídící učitel Karel Hladík. Pokladník Jan Stulík zpronevěřil Kampeličce 27 tis. Kč a ujel do Ameriky r.1909.

Václav Zábranský z č. 39 u Talůžků nastoupil již jako 8. starosta, spravoval obec od r.1902 do r.1919. Za jeho starostování byla postavena kolna pod kostelem na hasičské náčiní a inventář strojního družstva. Antonín Šavel z č.53 u Kábů byl 9. starostou v l.1920 – 1922. Václav Sládek z č.27 u Studničků byl 10.starostou od r. 1923 do r.1928. Za 1. sv.války vstoupil na Rusi do československé armády jako legionář. Josef Pihera z č.22 u Járů byl 11. starostou v l.1929 – 1936. Jaroslav Makrlík z č.45 u Drhů úřadoval od r.1937 do r.1945.Byl 12. starostou a také na dlouhou dobu posledním, neboť toho roku přešla správa obce do pravomoci národního výboru.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ