8. ZASEDÁNÍ DNE 28. 1. 2004 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

8. ZASEDÁNÍ DNE 28. 1. 2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

8. zasedání dne 28. 1. 2004

U S N E S E N Í

 

z  8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 28.1.2004 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

 

Zastupitelstvo obce zrušuje:

1.     Vyhlášku 2/2003 o místních poplatcích

2.     Rozhodnutí č.j.5/2003 ze 7. veřejného zasedání ZO ze dne 26.11.2003 o pronájmu rybníka „Splav“ – není majetkem obce

 

 

Zastupitelstvo obce vydává:

3.     Vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

4.     Odkoupit 1/5 budovy bývalé školy na st.p.č. 59/1 a p.p.č.59 od obce  Chanovice za cenu 300.000,- Kč a části pozemků st.p.č. 178/2, 178/3 a pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely PK st.p.č. 59, p.p.č. 54/1, 54/2 55, 1659/7 v k.ú. Velký Bor za cenu 5,- Kč/m2

5.     O bezúplatném převodu části pozemku č.PK  685 sloučené do poz.p.č. KN 650 v k.ú. Jetenovice, která je v současné době v majetku státu

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

6.     Zprávu finančního výboru která obsahuje

-         průběh a výsledky inventarizace majetku

-         rozbor hospodaření obce za rok 2003

7.     postup prací při výstavbě bytů a společenských prostor

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                ------------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                  Václav  D r h a – starosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ