USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ 25.11.2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ 25.11.2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze 7.zasedání 25.11.2015

 

      USNESENÍ

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 25. listopadu 2015 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.     Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.     Program zasedání

1.3.     Rozpočet obce n rok 2016

1.4.     Rozpočet DSO Radina na rok 2016

1.5.     Příjem dotace na vzdělávání hasičů ve výši 4.000,- Kč

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Poskytnout dar Svazu zdravotně postižených Horažďovice ve výši 2.000,- Kč

2.2.      Poskytnout částku 10.000,- Kč na dofinancování provozu DSO Horažďovicko

2.3.      Nepronajmout pozemky p.č.607,462/1,461/1,659/41,1632/1,427/5 a 659/51 v k.ú. Velký Bor

2.4.      Požádat o vymezení zastavěného území v k.ú. Velký Bor

 

3.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.      Zprávu finančního výboru

3.2.      Zprávu kontrolního výboru

3.3.      Registraci obce k DPH v r.2016

 

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová                4.12.2015

 

 

Ověřovatelé:               Robert Palečko           …………………       ………………………………

 

 

                                   Mgr.Marie Sládková  …………………       ……………………………….

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      …………………       ……………………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ