6. ZASEDÁNÍ DNE 24.9.2003 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

6. ZASEDÁNÍ DNE 24.9.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

6. zasedání dne 24.9.2003

                                           U S N E S E N Í

 

    z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 24.9.2003 od 19.00 hod. v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Navržené rozpočtové změny

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.     Nesouhlasí s vybudováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Pačejov

3.     O zapojení do koncepce odkanalizování mikroregionu Radina

4.     O prodeji části parcely p.č. 671/1 v k.ú. Slivonice za cenu 10,- Kč/m2 manželům Necudovým, bytem Blatná, Zahradnická 1029

5.     O odkoupení částí st.p.č. 178/2, 178/3 a pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely PK st.p.č. 59, p.p.č. 54/1, 54/2, 55,1659/7 v k.ú. Velký Bor od spoluvlastníků – města Horažďovice a obcí Svéradice a Chanovice

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

6.     Při jednáních týkajících se úložiště radioaktivních odpadů postupovat v duchu dnešního rozhodnutí – zodpovídá starosta

7.     Zahájit jednání se starosty okolních obcí, spoluvlastníky parcel v okolí školní budovy – starosta

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

8.     Informaci o podání žádostí o dotace z dotčených titulů POV

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                 -------------------------------

Jiří  K o l á ř – místostarosta                                 Václav  D r h a – starosta

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ