USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ 27.5.2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ 27.5.2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 4. zasedání 27.5.2015

USNESENÍ

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 27. května 2015 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Velký Bor

1.4.Rozpočtová opatření č. 1,2/2015

1.5.Příjem dotace ve výši 270.000,- Kč na opravu místní komunikace ve Slivonicích

1.6.Zakoupení smutečního věnce

 

2.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.      Závěrečný účet DSO Radina a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2014

2.2.      Závěrečný účet DSO Horažďovicko a zprávu o kontrole hospodaření za rok 2014

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová                2.6.2015

 

Ověřovatelé:               Ing.Dana Šrámková   …………………       ………………………………

 

                                   Mgr.Marie Sládková  …………………       ……………………………….

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      …………………       ……………………………….

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ