5. ZASEDÁNÍ DNE 30.7.2003 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

5. ZASEDÁNÍ DNE 30.7.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

5. zasedání dne 30.7.2003

                                               U S N E S E N Í

 

  z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 30.7.2003 od 19.00 hod. v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     „Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace“ s firmou AQUAŠUMAVA  s.r.o. Chudenín

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.     Vytvořit likvidační komisi ve složení: M.Sládková, J.Kolář, F.Němec, ohledně vypořádání majetku bývalé školy

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.     Zprávu finančního úřadu Klatovy o kontrole odvodové povinnosti prostředků státního rozpočtu za nedodržení podmínek smlouvy, vyměřeného odvodu finančních prostředků ve výši 1.900.000,- Kč a vyměřeného penále ve výši 210.900,- Kč

4.     Zprávu o provedeném výběrovém řízení na přestavbu školy na DPS a uzavření smlouvy o dílo s firmou ZETES KT Klatovy

5.     Přípravu žádostí o dotace z POV na tyto akce:

-         zřizování zeleně /parková úprava/ okolí školy

-         oprava komunikace podél požární nádrže na návsi v Jetenovicích

-         dokončení opravy hřbitovní zdi

6.     Plnění rozpočtu za I. pololetí r.2003

7.     Vybudování chodníku na návsi podél čp.14 ve Velkém Boru

8.     Probíhající opravy pomníků na návsi ve Velkém Boru

9.     Získání dotací na vybudování 3 bytů v čp.50 a knihovny v budově OÚ

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                -------------------------------

Jiří   K o l á ř – místostarosta                                Václav  D r h a – starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ