USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ 25.3.2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ 25.3.2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 3. zasedání 25.3.2015

USNESENÍ

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 25. března 2015 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.Účetní závěrku obce za účetní období 2014 sestavenou k 31.12.2014

1.5.Pořízení pamětní desky ThDr.Doc. Karlu Flossmannovi

1.6.Pořízení domácích kompostérů v rámci projektu OPŽP, který je realizován prostřednictvím DSO Horažďovicko a účast v tomto projektu

1.7.Účast obce v soutěži „Vesnice roku 2015“ a aktualizaci POV

1.8.Konání, podporu a aktivní účast na celorepublikovém „Dnu proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů“ dne 18.4.2015

 

2.                 Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Směnit poz. p.č. 338, 355, 492/4,571, za p.p.č. 250/6, 250/7, 251, všechny v k.ú. Jetenovice

2.2.Směnit pozemek p.č. 1385/8 za pozemek p.č. 424, oba v k.ú. Velký Bor

2.3.Požádat o bezúplatný převod pozemků p.č. 158/2 a 1695 v k.ú. Velký Bor

2.4.Scelit pozemky p.č. 427/25 s p.p.č. 427/24 a p.p.č. 427/12 s p.p.č. 427/5 v k.ú. Velký Bor

2.5.Požádat SPÚ o prodej pozemků p.č. 427/26 a 427/19 v k.ú. Velký Bor

2.6.Poskytnout příspěvek TJ Sokol Velký Bor na vybudování krytého dřevěného přístřešku před před kabinami na hřišti ve výši 100.000,- Kč

 

 

3.                 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

3.2.Informaci o konaných i připravovaných akcích

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová                            dne:  30.3.2015

 

 

 

Ověřovatelé:               Ing.Miloslav Kolář                 dne: ……………                   ……………………

 

 

                                   Šárka Štěrbová                     dne: ……………                   ……………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský                  dne: ……………                   ……………………

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ