4. ZASEDÁNÍ DNE28.5.2003 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

4. ZASEDÁNÍ DNE28.5.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

4. zasedání dne28.5.2003

                                U S N E S E N Í

 

ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 28.5.2003 od 19.00 hod. v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.     Celoroční hospodaření obce za rok 2002 bez výhrad, na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu obce

2.     Změny rozpočtu k 31.5.2003

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

3.     Vydat manželům Augustínovým souhlasné stanovisko se stavbou hospodářského objektu na poz.p.č. 1469/3 v k.ú. Velký Bor

4.     Změnit výši poplatků za hrobová místa na hřbitově ve Velkém Boru dle nájemních smluv takto:          jednohrob      500,- Kč / 12 let

dvouhrob     800,- Kč / 12 let

trojhrob       1.000,- Kč / 12 let

hrobka    800,- Kč / 12 let 

5.     Otázku financování lékařských služeb první pomoci řešit komplexně, se starosty celého obvodu

6.     V pozvánkách na jednání zastupitelstva obce vyznačovat návrhy, o kterých se bude hlasovat

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                               --------------------------------

Jiří   K o l á ř – místostarosta                               Václav   D r h a  -  starosta

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ