USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ 28.1.2015 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ 28.1.2015

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 2. zasedání 28.1.2015

USNESENÍ

z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 28. ledna 2015 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.5/2014

1.4.Přidělení bytu v čp.121 Anně Raškové, Velký Bor 23

1.5.Přidělení bytu č.15 v domě čp.49 ve Velkém Boru Janě Vaníkové, Pačejov 59

1.6.Podání žádosti o dotaci na KÚPK - PSOV na opravu místní komunikace ve Slivonicích

1.7.Poskytnutí finančního příspěvku o.s.Sylvestr Krnka ve výši 5.000,- Kč

 

2.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.      Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2015

2.2.      Zprávu o bezpečnostní situaci na horaďovicku za rok 2014

2.3.      Možnost účastnit se bezplatného vzdělávacího semináře pro členy zastupitelstva obce

2.4.      Stížnost paní V.Rajtmajerové, Jetenovice 56 a výsledky všech šetření i provedení nápravných opatření

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová                            dne:  2.2.2015

 

 

Ověřovatelé:               Mgr. Marie Sládková             dne: ……………                   ……………………

 

                                   Bc. Luboš Makrlík                 dne: ……………                   ……………………

 

Starosta obce:             Václav Zábranský                  dne: ……………                   ………………
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ