USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ 3.12.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ 3.12.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 1.zasedání 3.12.2014

USNESENÍ

z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného 3.prosince 2014 v 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2. Program zasedání

1.3. Rozpočtové změny č.4/2014

1.4. Rozpočet obce na rok 2015

1.5. Rozpočet DSO Radina na rok 2015

1.6. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č.37/2003 Sb.,    

 dle platné přílohy č.1

1.7. Přidělení bytu č.21 v BD čp.49 ve Velkém Boru Milanu Maškovi, bytem Horažďovice 15

1.8. Nadále vystupovat proti stanovení průzkumného území a možnosti vybudování podzemního  úložiště  vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na správním území obce i  celé  lokalitě „Březový potok“

1.9.Vyřazení z majetku obce – projekt ČOV v pořizovací ceně 135.000,- Kč

1.10.       Inventarizační komise ve složení:     Velký Bor – R.Palečko, D.Ouda, M.Němcová

       Jetenovice – L.Makrlík, J.Korbel, P.Pihera

       Slivonice – D.Šrámková, D.Krejčí, M.Lexa

       Hlavní – M.Kolář, Š.Štěrbová, J.Fiřtová

2.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.   Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2015

2.2.   Zprávu finančního výboru

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ