ROZPOČET 2015 DSO HORAŽĎOVICKO | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ROZPOČET 2015 DSO HORAŽĎOVICKO

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2015 DSO Horažďovicko

NÁVRH ROZPOČTU DSO HORAŽĎOVICKO NA ROK 2014  v korunách

Příjmy

0000 členské příspěvky                                               22.000,00

0000 příspěvek od SMO (dle smlouvy)                           529.568,00

                                                                                                551.568,00

 

Výdaje

3900 mzdy hrazené z projektu                                     725.208,00

3900 mzda - dohoda, poštovné, bank.popl., ostatní          21.000,00

                                                                                              746.208,00 

 

Financování

0000 8124 - splátka úvěru městu Horažďovice                -60.000,00

0000 8115 - financování (zůstatek na účtě)                 254.640,00

 

vyvěšeno:                   27.11.2014

sejmuto:

projednáno ZO dne:

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ