3. ZASEDÁNÍ DNE 26.3.2003 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

3. ZASEDÁNÍ DNE 26.3.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

3. zasedání dne 26.3.2003

                                         U S N E S E N Í

 

ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu 26.3.2003 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.     Rozpočet obce Velký Bor na rok 2003

2.     Veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Horažďovicích ohledně vykonávání přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů

 

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

3.     Upravit vlastnické vztahy na pozemku p.č. 9/5 v k.ú. Velký Bor zřízením věcného břemene

4.     Pokračovat v přípravě stavby kanalizace a ČOV s dosavadním projektem a usilovat o získání nejvýhodnějšího dotačního titulu

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

5.     Zprávu finančního výboru

6.     Termín konání schůze kontrolního výboru – 2.4.2003 10.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------                                -------------------------------

Jiří   K o l á ř – místostarosta                                Václav  D r h a – starosta

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ