USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 5.11.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 5.11.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

ustavující zasedání 5.11.2014

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 5. listopadu 2014 v 18.00 h v Kulturním domě ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2. Program zasedání

1.3. Volbu starosty a místostarosty provádět veřejným hlasováním

1.4. Výkon funkce starosty vykonávat formou dlouhodobého uvolnění

1.5. Výkon funkce místostarosty zajišťovat formou neuvolněného funkcionáře

1.6. Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné

 

 

 

2.      Zastupitelstvo obce zvolilo:

 

2.1.Starosta obce:                                          p. Václav Zábranský

2.2.Místostarosta obce:                                  p. Robert Palečko

2.3.Předseda finančního výboru:                     Ing. Miloslav Kolář

2.4.Předseda kontrolního výboru:                   Bc. Luboš Makrlík

2.5.Členové finančního výboru:                       Mgr. Marie Sládková, p.Josef Korbel

2.6.Členové kontrolního výboru:                     Ing.Dana Šrámková, pí Šárka Štěrbová

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                           --------------------------------------------

Václav Zábranský                                                                     Robert Palečko

                           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      6.11.2014

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Ing. Miloslav Kolář    dne: ……………                   …………………………

 

                                              

Šárka Štěrbová           dne: ……………                   …………………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………                   …………………………

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ