USNESENÍ Z 25.ZASEDÁNÍ 24.9.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 25.ZASEDÁNÍ 24.9.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení z 25.zasedání 24.9.2014

USNESENÍ

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 24. září 2014 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007983/VB/006 a pověřuje

starostu jejím podpisem

1.4.Záměr DSO Radina na prodej poz. st.p.č. 259 a p.p.č.3451 v k.ú. Svéradice

1.5.Smlouvu o spolupráci s obchodní firmou Seznam.cz, a.s. a pověřuje starostu

jejím podpisem

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Přidělit byt č.19 v čp.49 ve Velkém Boru Františku Smarkoňovi

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

3.2.Zprávu kontrolního výboru

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 29.9.2014                                                 Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

 

Ověřovatelé:   Mgr.Marie Sládková  dne: …………….                  …………………….

                       

 

Ing.Miloslav Kolář     dne: …………….                  …………………….

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

 

           

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ