USNESENÍ 23.ZASEDÁNÍ 28.5.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 23.ZASEDÁNÍ 28.5.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 23.zasedání 28.5.2014

USNESENÍ

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 28. května 2014 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 

Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014-2020 na svém

správním území

1.4.      Rozpočtové změny č.2/2014

 

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Zvýšit nájemné v bytě čp.121 na 1.300,- Kč/měsíčně

2.2.      Neuzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na poz.p.č. 789 a 590/4 v k.ú. Slivonice

2.3.      Poskytnout příspěvek 20.000,- Kč SDH Jetenovice na sraz rodáků

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6.6.2014                                                   Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

 

Ověřovatelé:   Pavel Pihera                dne: …………….                  …………………….

                       

 

Bc. Luboš Makrlík     dne: …………….                  …………………….

 

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ