USNESENÍ 22.ZASEDÁNÍ 26.3.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 22.ZASEDÁNÍ 26.3.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 22.zasedání 26.3.2014

USNESENÍ

z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 26. března 2014 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Příjem dotace v rámci "Programu stabilizace venkovských oblastí" ve výši

 250.000,- Kč na akci "Výměna oken a dveří v KD ve Velkém Boru"

1.4.Účetní závěrku obce za účetní období 2013, sestavenou k 31.12.2013

1.5.            Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

a to bez výhrad

1.6.      Rozpočtové změny č.1/2014

1.7.      Vstup do Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko, se sídlem Horažďovice,       Mírové náměstí 1           

           

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

            2.1.      Neprodat pozemky p.č. 427/18 a 427/21 v k.ú. Velký Bor

            2.2.      Přidělit byt č.21 v čp.49 ve Velkém Boru Lukáši Záměčníkovi z Hradešic

 

3.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

            3.1.      Zprávu finančního výboru

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.3.2014                                                 Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:   Mgr.Marie Sládková  dne: …………….                  …………………….

                       

Ing.Miloslav Kolář     dne: …………….                  …………………….

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ